Monitoring GPS w firmie

Ewolucja firm logistycznych bazuje na zdalnej kontroli pojazdów i nie tylko. Zarządzanie flotą może ułatwić monitoring pojazdów GPS.

Lokalizator GPS można zamontować w naczepie, kontenerze czy sprzęcie budowlanym. Najnowsze urządzenia potrafią śledzić szereg parametrów, od uruchomienia pojazdu przez monitorowanie poziomu paliwa, czy wyjazd poza wyznaczoną strefę. Potrafią poinformować o wypadku pojazdu i o odłączeniu zasilania. Mogą okazać się niezbędne jako zabezpieczenie auta GPS przed kradzieżą. Niektóre lokalizatory GPS mogą precyzyjnie określić temperaturę otoczenia, np. w naczepach chłodniach.